Absalon Pension A/S är ett investeringsbolag med huvudsäte i Köpenhamn

Bolagets huvudsyfte är investering i fastigheter, bland annat om- och nybyggnation av bostadsfastigheter

Valdemar Projekt AB är vår dotterbolag i Sverige

                                                

                                                            Styrelse:

                                           Søren Pedersen - Ordförande
                                       Maiken Steenstrup – Scient. Kand.
                                 Michael Thordahl Henrichsen – Jur. Kand.

                                                            Ledning:

                                 Michael Thordahl Henrichsen – Jur. Kand.

                                                      – - – - – - – - – - -

Det är vår målsättning

att skapa framtidssäkra och arkitektoniskt spännande kvalitetsbostäder för unga, barnfamiljer och seniorer

att leverera hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt flexibel och harmonisk planering

att skapa förtroende inför och överblick över framtiden och därmed långsiktig ekonomisk trygghet för våra nya bostadsrättsinnehavare

att erbjuda och förmedla en attraktiv investering i en nyttig, sund och högteknologisk bostad