Kortfattad byggnadsbeskrivning
 

Bärande stomme och innerväggar/lägenhetsskiljande:
Betong
Fasad:
Putsad betong
Övriga innerväggar:
Gipsskivor på stålreglar
Mellanbjälklag:
Betong
Yttertak:
Takpapp
Fönster/fönsterdörrar:
Trä
Terrass/balkong:
Betongplatta/galvaniserat stål med glas
Entréparti:
Aluminium och glas
Tamburdörr:
Trä och glas, med nyckeltub, mekanisk ringklocka, låscylinder
Hiss:
Hydraulhiss i varje trapphus
Uppvärmning:
Vattenburen värme med termostatstyrda radiatorer. Fjärrvärmeanslutning
Ventilation:
Mekanisk frånluftsventilation. Uteluft tillförs rum i lägenheter via uteluftsintag
Elinstallation:
Serviscentral med knivsäkringar och gruppecentraler med dvärgbrytare
Kabel-TV:
Gemensamt nät för kabel-TV och bredband
Porttelefon:
Entréer är försedda med porttelefon och kodlås